facebook ico

Přijímací organizace

[su_accordion class=“prijimaci-organizace“]

[su_spoiler title=“Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.“ open=“yes“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Pomoc při jednorázových akcích (výstavy, prezentace, přednášky), tvorba a distribuce propagačních materiálů, organizační výpomoc apod.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“AGARTA“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

V rámci Terénních programů Agarta: pomáhá dobrovolník při práci s klienty v rámci terénu, komunikuje s klienty, aktivně kontaktuje potencionální klienty TP, pomáhá při přípravě osvětových materiálů, kontaktní práci s potencionálními klienty, pomáhá s drobnou administrativní činností. Nezastává však práci za terénního pracovníka. Pomoc při akcích – dobrovolník pomáhá se zajištěním akce, rozložení dalších úkolů. Aktivně se podílí na přinášení nových podnětů a nápadů do terénního programu. V rámci Kontaktního centra Klíč: komunikace s klienty, pomoc klientům při vyhledávání informací na internetu, podpůrná činnost během provozu např.: výdej potravin (instantní polévka, káva, čaj) a nádobí, čistých ručníků a jednorázových hygienických potřeb, pomoc při praní prádla, pomoc při akcích a programech organizace, drobná administrativní činnost. www.agarta.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“AMBOS MUNDOS, SAFARI KLUB – Rodinné a komunitní centrum Branky“ style=“fancy“ ]

Jak můžete pomoci

Asistent keramickém kroužku, asistent žonglovacího kroužku, technická podpora při organizaci veřejných kulturních aktivit.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Auxilium o.p.s.“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Vyplnění volného času klientů, pomoc při aktivitách klientů, při ozdravných pobytech a výletech, doprovod při procházkách. www.auxilium.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s..“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Aktivity pro obyvatelky azylového domu a jejich děti dle zájmu a domluvy, hlídání dětí při aktivitách, práce ve skladu materiální pomoci, pomoc při péči o zahradu a při úpravách interiéru. www.azylovydum.cz
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Dětský domov a Základní škola Liptál“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Pomoc při péči o děti – vyplnění volného času, pomoc s přípravou do školy, doprovod dětí mimo zařízení, pomoc při přípravě akcí pro děti. www.domovaskolaliptal.cz
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Domov Jitka, o.p.s.“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Vyplnění volného času klientů – povídání, hraní her, procházky, tvoření, pomoc při denních aktivitách, doprovody na výlety a pobyty, zájmová činnost. www.domovjitka.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Dům sociálních služeb Návojná“ style=“fancy“]

Nenáročné činnosti v oblasti aktivizace – komunikace s uživateli, předčítání, tvořivé činnosti, procházky po okolí.www.dssnavojna.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Elim Vsetín, o.p.s. “ style=“fancy“]

 • Azylový dům Elim
 • Sociální rehabilitace Elim
 • Denní centrum Elim

Jak můžete pomoci

Komunikace s klienty, společnost pro klienty, podpora klientů v jejich soběstačnosti, pomoc při aktivizačních činnostech, doprovod osob zdravotně znevýhodněných, drobná manuální a kancelářská činnost, pomoc při přípravě a realizaci programů. www.elimvsetin.cz
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Komunikace s klienty, doprovod při procházkách, pomoc při aktivitách a akcích, drobné administrativní a manuální činnosti. www.nhrozenkov.charita.cz/
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Charita Vsetín “ style=“fancy“]

 • Denní stacionář pro seniory
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko
 • Centrum sociální rehabilitace CAMINO

Jak můžete pomoci

Práce se seniory a dospělými: komunikace s uživateli služeb – společnost pro uživatele, rozhovory na různá témata, předčítání apod., doprovod na vycházku, výlet, zájezd apod., pomoc pracovníkům organizace při přípravě a realizaci programů (náměty, příprava materiálů pro různé aktivity, dokončování výrobků, balení výrobků apod.), pomoc při zajištění provozu (pomoc při mytí nádobí, podávání nápojů, prostírání ke stolu, zalévání květin, přesazování květin apod.), pomoc na zahradě – péče o kytky, pracovní terapie s klienty, Přednášky z různých oborů – dobrovolník může vést besedu na určité téma dle svých zájmů, profesních vědomostí apod. Pomoc při pořádání kulturních a sbírkových charitativních akcí.

Pomoc při přípravě a realizaci aktivit pro širokou veřejnost (konkrétní úkoly při organizaci, podávání občerstvení, služba u vchodu apod.) Pomoc při propagaci činností organizace – distribuce materiálů, měsíčních programů, pozvánek aj.

Práce s dětmi: pomoc s domácí přípravou dětí či mládeže do školy, volnočasové aktivity, vedení při konkrétním programu (např. – taneční kroužek, trénink boxu, …), www.vsetin.caritas.cz
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Impuls – sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Pomoc při terapeutických, motivačních, a aktivačních programech, asistence při hipoterapii podle pokynů a pod dohledem hippterapeuta, volnočasové aktivity s klienty, pomoc při provozu zařízení, sušení sena, pomoc při péči o terapeutická zvířata – hřebelcování, sedlání koní, při táborových pobytech, a akcích pořádaných sdružením pro klienty.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Letokruhy, o.p.s.“ style=“fancy“]

 • Denní stacionář pro seniory ve Valašské Polance

Jak můžete pomoci

Komunikace s klienty, společné trávení volného času, výroba pomůcek k tréninku paměti na PC, pomoc pracovníkům při aktivizačních programech, doprovod při procházkách s klienty, při dovážce obědů, drobná činnost při provozu zařízení: výzdoba zařízení, pomoc při akcích, pomoc při dovážce obědů. www.letokruhy-vs.cz
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Líska, z.s.“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Organizační pomoc při akcích – při zajištění občerstvení, roznášení letáků, pomoc s webovými stránkami, facebook, příprava plakátů, letáků, drobná administrativa – kopírování, tisk, příprava pomůcek např. stříhání, lepení. www.liska-evvo.cz
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Masarykova veřejná knihovna Vsetín“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Komunitní aktivity pro děti, seniory, celoživotní vzdělávání, drobná administrativní činnost, technické zpracování knih, pomoc při výuce PC. www.mvk.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Muzeum regionu Valašsko“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Organizace a pomoc při kulturních akcích, tvořivé volnočasové aktivity. www.muzeumvalassko.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Naděje, pobočka Vsetín“ style=“fancy“]

 • Sociálně terapeutická dílna Rokytnice
 • Denní stacionář Sychrov

Jak můžete pomoci

Komunikace s klienty, společné trávení volného času, doprovody na procházkách, výpomoc v přímé péči, pomoc pracovníkům při aktivizačních programech, výzdoba zařízení. Pomoc při pořádání kulturních a sbírkových charitativních akcí. www.nadeje.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Rodinné centrum Valašské klobouky, z.s.“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Pomoc při sociální a pedagogické činnosti, pomoc s propagací akcí, pomoc při jednorázových akcích pro veřejnost, pomoc při organizování táborů.www.rc-kastanek.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z.s.“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Pomoc při aktivitách pro děti v době prázdnin, pomoc při pořádání různých akcí (bazárky, karneval, Den rodin), pomoc při provozu zařízení, hlídání dětí v době aktivit rodičů, pomoc při organizaci činností a programů www.slunicko-vsetin.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Salesiánské sdružení Vsetín,o.s.“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Pomoc v průběhu keramických kurzů pro děti, pomoc dětem při tvoření, doplňování surovin, pomoc s úklidem během tvoření. www.ssvsetin.cz
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Sociální služby Vsetín “ style=“fancy“]

 • Domov pro seniory Vsetín – Jasenka
 • Domov se zvláštním režimem Pržno
 • Domov pro seniory Karolinka

Jak můžete pomoci

Volnočasové aktivity s obyvateli – rozhovory, čtení, doprovody na procházkách apod., výpomoc při zájezdech obyvatel a společenských aktivit pořádaných domovem, kroužky – výtvarné, hudební, keramické… www.socialnisluzbyvsetin.cz

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Pomoc při relaxační a zájmové činnosti postižených dětí, pomoc při organizaci aktivit pro děti a při doprovodech na vycházkách a výletech, pomoc při integraci znevýhodněných dětí formou komunikace, her, volnočasových aktivit, drobná administrativa. www.zsproznov.cz
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Vzdělávací a komunitní centrum Integra, o.p.s.“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Pomoc v sociálně terapeutické dílně U šikovných oveček. www.vkci.cz
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Základní škola Turkmenská Vsetín“ style=“fancy“]

Jak můžete pomoci

Pomocný doprovod dětí při organizačně náročných činnostech (návštěva solné jeskyně, vycházky)pomoc při integraci znevýhodněných dětí formou komunikace s dětmi, při hrách, podpoře a motivaci dětí, pomoc při vedení volnočasových aktivit, při vyrábění a tvoření. www.zsms-turkmenska.cz

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení