facebook ico

Dobrovolníky pro pomoc s přípravou dětí do školy, doučování

Charita Vsetín – Mimoškolní příprava Sidera, Diakonie ČCE Vsetín – Mozaika, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Dobrovolníky pro pomoc v keramické dílně pro děti na ZŠ Integra

každou středu od 12:30  – 14 hodin

Dobrovolníky do Rodinného a mateřského centra Vsetín, z.s.

pomoc při hlídání dětí, pomoc při organizaci jednorázových akcí, např. bazárek, Mikuláš, karneval

Dobrovolníky pro práci se seniory

návštěvy seniorů, vyplnění jejich volného času v zařízeních – Domov pro seniory Jasenka – Vsetín, Domov Harmonie, Domov se zvláštním režimem Jabloňová, denní stacionáře pro seniory, Charita svaté Rodiny Nový Hrozenkov, Domov pro seniory Karolinka


Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting ':' in /mnt/data/www/sites/adorea/adorea.cz/subdomains/www/html/wp-content/themes/kw-adorea/footer.php on line 35