facebook ico

Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z. s.

Aktuality

Křesadlo 2015


V pondělí 11.4.2016 byly na zámku Vsetín předány třem dobrovolníkům ceny Křesadlo. Na dobrovolnickou cenu může být nominován každý, kdo se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu věnuje nějaké veřejně prospěšné aktivitě. Slavnostní předávání cen za mimořádné a výjimečné působení v dobrovolnické oblasti proběhlo na tradičním „Setkání zástupců neziskových organizací s vedením města při příležitosti ocenění dobrovolnické práce a firemní filantropie“. Cena Křesadlo 2015 byla udělena Monice Krahulcové, Marii Matoškové a Aleně Schutové. Křesadlo je cenou pro ty, kdo umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí. Předávání cen se účastnil také PhDr. Jiří Tošner z HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., které organizuje cenu Křesadlo na celorepublikové úrovni.Co se děje na Facebooku

 

Pozvánka na na konferenci inovativního vzdělávání ... Více »Méně

Shlédnout na Facebooku

Projekt MADE BY . . . - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Společným problémem žen v Azylových domech je citelný nedostatek finančních prostředků, zadluženost a nedostatečná finanční gramotnost. Třetí ročník projektu probíhal od července 2015 do konce června 2016. Projekt pomáhá ženám ke změně přístupu v otázce osobních financí, možnosti vytvoření finanční rezervy, získání praktických dovedností a umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání.
Dobrovolnické centrum zajišťuje hlídání dětí během aktivit projektu. Pro další ročník projektu hledáme nové dobrovolníky na hlídání a péči o děti v době, kdy se maminky účastní aktivit projektu, a to jednou týdně v době od 15:30 do 18:30 hodin.
... Více »Méně

Shlédnout na Facebooku

Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z.s. si aktualizoval(a) profilový obrázek. ... Více »Méně

Shlédnout na Facebooku

Casterapie na odělení LDN ve Vsetínské nemocnici
Pacienty na oddělení LDN navštívila canisterapeutka Zuzana Hrušková s fenkou Sally. Canisterapie je podpůrná terapeutická metoda, při které je přítomnost speciálně vycvičeného psa využívána k podpoře psychosociálního zdraví pacientů. Terapii provádí pes, který je prověřen canisterapeutickou zkouškou a u výkonu musí být přítomen psovod, který zkoušku se psem absolvoval. U canisterapie nerozhoduje rasa ani původ, ale povahové vlastnosti psa. Bezpodmínečné jsou neagresivní chování, ochota a radost z práce a kontaktu s lidmi.
... Více »Méně

Shlédnout na Facebooku

Aktuálně

 • 11. února 2014 Křesadlo 2013

  Znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně a ve svém volném čase věnuje energii veřejně prospěšné činnosti?

  V únoru 2014 se bude již počtvrté  udělovat ve Vsetíně cena Křesadlo dobrovolníkům ze Vsetínského regionu.  Smyslem  udělování této ceny  je ocenit dobrovolníky za rok 2013, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

  Cenu může získat kterýkoliv občan, který alespoň 1 rok dobrovolně a nezištně pomáhá v neziskové či příspěvkové organizaci nebo i nezávisle na organizaci.  Dobrovolník může být zapojen v různých oblastech lidské činnosti – sociální, zdravotní, humanitární, kulturní, ekologické…

  Pro nominaci můžete využít formulář na návrh kandidáta, který  naleznete na webových stránkách dobrovolnického centra www.adorea.cz,  případně si jej můžete vyzvednout osobně v kanceláři dobrovolnického centra.

  Návrh by měl obsahovat:

  • Stručnou charakteristiku a kontakt na navrhovatele (právnická nebo fyzická osoba)
  • Základní osobní údaje a kontaktní spojení na kandidáta ceny, hlavní důvody pro jeho navržení a délku dobrovolnické činnosti
  • Konkrétní  popis  náplně a  charakter jeho dobrovolnické činnosti, přínos pro danou organizaci, společnost…
  • Souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a důvodu, proč byl navržen.

  Nominace svých kandidátů můžete zasílat do 20. prosince 2013. Hodnotící komise Křesadlo 2013 následně vybere ze zaslaných nominací tři držitele ceny Křesadlo 2013.

  Slavnostní předávání cen Křesadlo proběhne v únoru 2013 za přítomnosti významných představitelů  města Vsetína, zástupců NNO, nominovaných dobrovolníků a hostů.

  Adresa pro zaslání Vašeho návrhu:

  Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o.s., Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
  E-mail: dobrovolnik@adorea.cz
  www.adorea.cz, tel. 571 999 223,  603 475 418

  Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo!

 • 7. února 2014 Dobrovolníky pro pomoc s přípravou dětí do školy, doučování

  Charita Vsetín – Mimoškolní příprava Sidera, Diakonie ČCE Vsetín – Mozaika, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Zlínský kraj Město Vsetín NADACE Synot Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení