facebook ico

Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z. s.

Aktuality

Křesadlo 2015


V pondělí 11.4.2016 byly na zámku Vsetín předány třem dobrovolníkům ceny Křesadlo. Na dobrovolnickou cenu může být nominován každý, kdo se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu věnuje nějaké veřejně prospěšné aktivitě. Slavnostní předávání cen za mimořádné a výjimečné působení v dobrovolnické oblasti proběhlo na tradičním „Setkání zástupců neziskových organizací s vedením města při příležitosti ocenění dobrovolnické práce a firemní filantropie“. Cena Křesadlo 2015 byla udělena Monice Krahulcové, Marii Matoškové a Aleně Schutové. Křesadlo je cenou pro ty, kdo umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí. Předávání cen se účastnil také PhDr. Jiří Tošner z HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., které organizuje cenu Křesadlo na celorepublikové úrovni.Co se děje na Facebooku

 

POZOR! Dobrovolnické centrum se přestěhovalo do nových prostor.
Zůstáváme na stejné adrese: Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, od 1.6. 2016 nás najdete v 5. patře budovy, blok G (vyznačeno šipkou na mapě).
... Více »Méně

Shlédnout na Facebooku

Naší novou přijímající organizací je SAFARI KLUB - Rodinné a komunitní centrum Branky spolku AMBOS MUNDOS ("Oba světy"). Spolek AMBOS MUNDOS je zaměřen na pořádání osvětových a kulturních aktivit s multikulturní a globální tématikou. SAFARI KLUB se věnuje inkluzivním volnočasovým, vzdělávacím a kulturním aktivitám. Aktuálně je to keramický kroužek, žonglovací kroužek, angličtina a flétnička. Do aktivit SAFARI KLUBU se mohou dobrovolníci zapojit jako asistenti volnočasových aktivit. Připojujeme pozvánku na akci "Cirkus spojuje". ... Více »Méně

Shlédnout na Facebooku

Vystoupení "Skřivánků" na oddělení LDN ve Vsetínské nemocnici
Pacienti oddělení léčebny dlouhodobě nemocných se stali prvními diváky nového představení žáků ZŠ Rokytnice - muzikálu Šípková Růženka. Premiéra se vydařila, děti za svůj výkon sklidily velký potlesk. Děkujeme.
... Více »Méně

Shlédnout na Facebooku

Den Země v Panské zahradě
I letos jsme se podíleli na akci Vsetínský Den Země, kterou pořádá Alcedo - středisko volného času Vsetín. Tématem letošního Dne Země byla voda. S dětmi z mateřských a základních škol jsme během dopoledního programu v Panské zahradě vyráběli veselé dešťové mráčky.
... Více »Méně

Shlédnout na Facebooku

Držitelé ceny Křesadlo 2015
Monika Krahulcová
Studentka Střední zdravotnické školy ve Vsetíně byla na cenu nominována Vsetínskou nemocnicí a.s.. Od ledna 2015 vykonává dobrovolnickou činnost na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných. Monika pravidelně navštěvuje pacienty na pokojích, zpívá a hraje na kytaru. Svými návštěvami jim zpříjemňuje dlouhou dobu pobytu na lůžku a pomáhá odpoutat pozornost od zdravotních problémů.
Marie Matošková
Dobrovolnickou činnost vykonává od 1.11.2008. Několik let byla dobrovolníkem v Denním stacionáři Rokytnice Naděje Vsetín. Od roku 2013 do května 2015 pravidelně docházela do Denního stacionáře pro seniory Letokruhy o.p.s. ve Valašské Polance. V současné době pracuje jako dobrovolník v novém Domově pro seniory Jasenka - Vsetín. Pravidelně pomáhá také při různých jednorázových akcích. Za dlouhodobou a nezištnou pomoc druhým lidem paní Matoškovou nominovalo Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z.s..
Alena Schutová
Od 1.1.2015 dobrovolníkem v Domě sociálních služeb Návojná. Z jejího podnětu vznikla v zařízení pravidelná aktivita "Pěvecká skupina". V rámci divadelního kroužku připravila s uživateli hudebně dramatické vystoupení. Paní Schutová je zcela nevidomá, o to je pro ni práce dobrovolníka náročnější. Zatímco by mohla sama pomoc přijímat, pomáhá druhým. Právě v tom má její dobrovolnická činnost určitou "přidanou hodnotu". Je příkladem toho, že když se chce, všechno jde. Ve zvládání života je vzorem nejen pro uživatele zařízení, se kterými pracuje.
... Více »Méně

Shlédnout na Facebooku

Aktuálně

 • 11. února 2014 Křesadlo 2013

  Znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně a ve svém volném čase věnuje energii veřejně prospěšné činnosti?

  V únoru 2014 se bude již počtvrté  udělovat ve Vsetíně cena Křesadlo dobrovolníkům ze Vsetínského regionu.  Smyslem  udělování této ceny  je ocenit dobrovolníky za rok 2013, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

  Cenu může získat kterýkoliv občan, který alespoň 1 rok dobrovolně a nezištně pomáhá v neziskové či příspěvkové organizaci nebo i nezávisle na organizaci.  Dobrovolník může být zapojen v různých oblastech lidské činnosti – sociální, zdravotní, humanitární, kulturní, ekologické…

  Pro nominaci můžete využít formulář na návrh kandidáta, který  naleznete na webových stránkách dobrovolnického centra www.adorea.cz,  případně si jej můžete vyzvednout osobně v kanceláři dobrovolnického centra.

  Návrh by měl obsahovat:

  • Stručnou charakteristiku a kontakt na navrhovatele (právnická nebo fyzická osoba)
  • Základní osobní údaje a kontaktní spojení na kandidáta ceny, hlavní důvody pro jeho navržení a délku dobrovolnické činnosti
  • Konkrétní  popis  náplně a  charakter jeho dobrovolnické činnosti, přínos pro danou organizaci, společnost…
  • Souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a důvodu, proč byl navržen.

  Nominace svých kandidátů můžete zasílat do 20. prosince 2013. Hodnotící komise Křesadlo 2013 následně vybere ze zaslaných nominací tři držitele ceny Křesadlo 2013.

  Slavnostní předávání cen Křesadlo proběhne v únoru 2013 za přítomnosti významných představitelů  města Vsetína, zástupců NNO, nominovaných dobrovolníků a hostů.

  Adresa pro zaslání Vašeho návrhu:

  Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o.s., Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
  E-mail: dobrovolnik@adorea.cz
  www.adorea.cz, tel. 571 999 223,  603 475 418

  Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo!

 • 7. února 2014 Dobrovolníky pro pomoc s přípravou dětí do školy, doučování

  Charita Vsetín – Mimoškolní příprava Sidera, Diakonie ČCE Vsetín – Mozaika, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Evropský rok dobrovolnictví Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Nadace ČEZ Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení