facebook ico

Chcete se stát dobrovolníkem?

Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 1. Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 2. Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 3. Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 4. Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 5. Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

Adorea – dobrovolnické centrum Vám pomůže zařadit se do projektů, které si sami vyberete. Seznámí Vás blíže s činností dobrovolníka a připraví na činnost v zařízeních, Nabízí Vám zpětnou vazbu prostřednictvím supervizí, seminářů nebo individuálních schůzek.

Práva dobrovolníka

právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci

 • Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně,
 • právo na činnost, která ude naplňovat očekávání dobrovolníka,
 • kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci,
 • kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá,
 • právo na zaškolení, výcvik, trénink,
 • právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) – individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci,
 • právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka,
 • právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu,
 • právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen,
 • právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody,
 • v případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

Povinnosti dobrovolníka

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal,
 • být spolehlivý,
 • nezneužívat projevené důvěry,
 • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje,
 • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.),
 • být „týmovým hráčem“,
 • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.

Dobrovolnickou službu je možno kdykoli svobodně, bez obav a bez udání důvodů ukončit.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení
...