facebook ico

Křesadlo 2017

V pondělí 9.4.2018 se konalo v Mramorovém sále vsetínského zámku každoroční Setkání zástupců neziskových organizací s vedením města při příležitosti ocenění dobrovolnické práce a firemní filantropie. Součástí programu setkání bylo i slavnostní předávání ceny Křesadlo 2017. Cena Křesadlo se uděluje dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých v ČR od roku 2001. Ocenění Křesadlo 2017 do Vsetína přivezl pan Jiří Tošner, zakladatel organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., který krátce pohovořil o historii křesadla, a také prakticky předvedl, jak křeše.
Ocenění byli: Zdeněk Čablík, manželé Věra a Milíč Bukáčkovi, ing. Bohumila Holeňová.

Držitelé ceny Křesadlo 2017

Zdeněk Čablík
(nominaci zaslala paní Lenka Čablíková)
Pan Čablík je spoluzakladatelem a zároveň pořadatelem hokejbalového turnaje Stoupa Cup. Před necelými třemi lety se rozhodl využít stoupající popularity turnaje a uspořádal první benefici spojenou se Stoupa Cupem s názvem Kapitán je Kuba. Při benefičním turnaji se podařilo vybrat celkem 273 000 Kč, které byly předány rodině nemocného Kubíčka. Když byla Kubovi později diagnostikováno vzácné onemocnění kostní dřeně, Stoupa Cup opět pomohl. Na Valašském záření 2017 proběhla akce s názvem Kapička krve pro kapitána Kubu, při které se u stánku s logem Stoupa Cupu zapsalo do registru dárců kostní dřeně celkem 120 dárců běhen čtyř hodin. S 12. ročníkem Stoupa Cupu přišla druhá benefice, tentokrát pro tříletého Vojtu. Při této benefici se podařilo vybrat 372 000 Kč, které byly použity na asistenčního psa i nový speciální kočárek pro Vojtíška. Pan Zdeněk Čablík působí jako dobrovolník u Nadačního fondu Jonášek, který pomáhá dětským leukemickým pacientům.

manželé Věra a Milíč Bukáčkovi
(nominaci zaslala Diakonie ČCE – středisko Vsetín)
Manželé Bukáčkovi se dobrovolnické činnosti věnují neuvěřitelných 30 let. Dříve pomáhali seniorům ve svém okolí, před 14 lety začali působit jako dobrovolníci v Diakonii ČCE – středisko Vsetín. Pravidelně navštěvují seniory Domova Harmonie. Povídají si s nimi, čtou, někdy si i společně zazpívají. Pokud to počasí dovolí, vezmou je na procházku městem. Pomáhají skromným a jemným způsobem, sobě i druhým pro radost. Svůj zájem, byt i síly často nabízejí lidem v osobní nouzi, a to bez jakéhokoliv rozlišování.

ing. Bohumila Holeňová
(nominaci zaslala Charita Vsetín)
Paní Holeňová již čtyři roky vykonává dobrovolnickou činnost v rámci Mimoškolní přípravy Sidera Charity Vsetín. Jako dobrovolník zde pomáhá s pravidelnou mimoškolní přípravou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Věnuje se zejména dětem, které potřebují procvičit učivo matematiky a zeměpisu. Její přístup je velmi pozitivní a empatický. Pomáhá dětem nejen zvládat školní povinnosti, ale také dokáže vyslechnout jejich každodenní drobné starosti. Paní Holeňová se stala plnohodnotným členem kolektivu pracovníků Sidery a svým aktivním přístupem se významně se podílí na zkvalitňování aktivit projektu. Přes své pracovní i osobní vytížení si pro děti vždy najde čas, a v pravou chvíli umí být nejen pomocníkem , ale i oporou, za což jí chtějí pracovníci Sidery oceněním poděkovat.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení
...