facebook ico

Křesadlo 2013

Ve středu 26.2.2014  proběhlo ve Vsetíně  udílení ceny Křesadlo za rok 2013.

Na realizaci celé akce se podílela Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. ve ve spolupráci s městem Vsetín.  Záštitu nad Křesadlem převzala místostarostka Vsetína paní Květoslava Othová.

Smyslem  této ceny je poděkovat všem dobrovolníkům, zviditelnit neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou práci i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Tato cena je jedním ze způsobů, jak poděkovat lidem, kteří nezištně, bez nároku na finanční odměnu  pomáhají všude tam, kde je to třeba. Slavnostnímu předávání ceny byli přítomní zástupci města Vsetína, Zlínského kraje, dobrovolníci a neziskové organizace.

Myšlenka udělovaní ceny Křesadlo je duševním vlastnictvím Hestia, z.s.  Poprvé byla udělena v Praze v roce 2001 a v dalších letech se udělovala více než 10 městech a krajích. Cena Křesadlo byla ve Vsetíně udělována již počtvrté.  Organizace i jednotlivci ze Vsetínska měli možnost během podzimu nominovat své dobrovolníky na tuto cenu. Jedinou podmínkou byla délka dobrovolnické služby alespoň 1 rok. Celkově se sešlo 8 nominací, ze kterých hodnotitelská komise vybrala 3 dobrovolníky, kterým byla cena Křesadlo udělena.

  • Adina Kleinová  – Adina je téměř čtyři roky zapojena do  dobrovolnického  programu Pět P a doposud v něm působí. Jedná se o preventivní volnočasový program pro děti postavený na principu dobrovolného vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Je určen dětem ve věku 7 -15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci.  Dobrovolník v programu Pět P se schází se svým mladším kamarádem jednou týdně na 2 – 3hodiny a dělají to, co oba baví a co je pro dítě přínosem. Pro svou svěřenkyni je Adina důležitým člověkem v období jejího nelehkého života a dospívání. Podnikají spolu různé činnosti, od běžných dívčích zájmů jako móda, hudba, nákupy až po svěřování se závažnými chvílemi, které její svěřenkyně prožívala. Přes počáteční nejistotu a určitou nedůvěru se jejich vztah vyvinul ve velmi silné pouto přátelství, které může mít dlouhodobé trvání i po skončení programu. Adina je trpělivá a kamarádská, empatická, se svým zájmem o dění kolem sebe a ochotou pomáhat je bezesporu dobrým vzorem pro mladé lidi.
  • Karla Palátová  –  Paní Palátová pracuje jako dobrovolník v Domově se zvláštním režimem v Pržně od roku 2011. V rámci své činnosti se věnuje individuálním i skupinovým aktivitám. Hlavní část její činnosti spočívá zejména ve výtvarné tvorbě s uživateli v terapeutické dílně. V roce 2012 připravila paní Palátová výstavu, která měla přiblížit pracovní a volnočasové aktivity obyvatel zařízení občanům Pržna. Výstava byla součástí celorepublikové akce „Noc kostelů“. Uživatelé zařízení pro tuto výstavu připravili pod vedením paní Palátové obrazy, mozaiky, koláže, skulptury. V roce 2013 paní Palátová připravila putovní výstavu loutek s biblickým a pohádkovým motivem. I tato výstava byla součástí „Noci kostelů“ a zároveň výstav v evangelických farností po moravských městech.
  • Vojtěch Kopecký  – Vojta žije od kojeneckého věku v rodině, která adoptovala postupně 7 dětí. Pro Vojtu je charakteristický  přátelský a laskavý  přístup k lidem, snaha neuzavírat se do sebe, ale naopak ochotně a nezištně pomáhat druhým. Vojta studuje třetím rokem na Zdravotní škole ve Vsetíně, obor ošetřovatel. V roce 2012 začal docházet klienty v Charitě Svaté rodiny v Novém Hrozenkově. V současné době navštěvuje také pacienty na oddělení LDN ve Vsetíně. K hlavní náplni jeho práce patří vyplnění a zpříjemnění volného času seniorů povídáním, doprovázením na vycházkách, čtením, aktivizačními činnostmi a také dopomocí při určitých úkonech. K jeho přednostem patří zejména velmi milá a přátelská povaha. Je to človíček se srdcem na dlani, který má obrovský cit a pochopení pro druhé, což obzvláště staří a osamělí lidé velmi oceňují. Je příkladem pro další mladé lidi, neboť se  opravdově zajímá o potřeby lidí o několik generací starších s touhou účinně jim pomáhat a ulehčit jejich nesnadnou životní situaci.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení
...