facebook ico

Dobrovolnictví na Vsetínsku

Prostřednictvím tohoto programu se mohou dobrovolníci zapojit do činnosti přijímajících organizací.  Tyto organizace se zaměřují na pomoc a podporu různým cílovým skupinám – lidem nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, dětem, mládeži a rodinám.

Při dobrovolnictví platí zásada, že dobrovolník by neměl suplovat práci profesionálů.   Dobrovolníci svými aktivitami pomáhají vyplňovat volný čas klientů, přinášejí klientům kontakt s okolním světem, vyplňují jejich volný čas, připravují pro ně nové činnosti, doprovází je na procházku, za kulturou, pomáhají jim začlenit se do komunity, rozvíjejí a udržují jejich sociálně – psychické a fyzické schopnosti. Zapojují se akcí, které jsou PO připravovány pro klienty a veřejnost. Dobrovolníci mohou také docházet do domácností seniorů, rodin s dětmi, či osob ohrožených sociálním vyloučením – např. zdravotně postižení, sociálně znevýhodněni. Lidé, kteří jsou vzhledem ke svému hendikepu (postižení, stáří) ohroženi sociálním vyloučením, potřebují zejména kontakt s druhými lidmi. Smyslem dobrovolnictví  je podpora a pomoc lidem, kteří pomoc potřebují, osamělým lidem nahradit alespoň částečně prostřednictvím dobrovolníka chybějící společnost, rodinné zázemí a vyplňovat jejich volný čas.

Jak se zapojit?

Dobrovolníci si mohou na základě vlastního uvážení zvolit, komu a v které organizaci by chtěli pomáhat. Každý z nás má jinou představu, odlišné zájmy a citově tíhneme k věkově či sociálně odlišným lidem, s nimiž bychom chtěli trávit čas a pomáhat. Proto je důležité zvážit, co mě na dobrovolnictví láká, jak by moje dobrovolnictví mělo vypadat a co mohu nabídnout.

Kolik času chci dobrovolnictví věnovat?

Každý dobrovolník si sám určuje časovou náročnost dobrovolnické služby. Nejde o kvantitu, množství odpracovaných hodin, ale o kvalitu a smysl pomoci. Každý dobrovolník to má jinak s ohledem na práci, školu, rodinu atd. Smysl má i hodina týdně. Je však důležité dodržovat svůj časový závazek a skutečně mu dostát. Mějte na paměti, že lidé, kterým chcete pomáhat, mohou být velmi zranitelní a nedodržování domluvených schůzek v nich může vyvolávat pocity zklamání. Je důležité omluvit se, když nemůžu z jakýchkoliv důvodů přijít.

Co můžu jako dobrovolník dělat?

Pomoc dobrovolníků může být velmi pestrá, různorodá a zajímavá. Každý dobrovolník si může najít něco, co je mu blízké a v čem se cítí i on sám dobře. Pro inspiraci uvádíme výčet dobrovolnických činností, který ovšem zdaleka není úplný. Každý dobrovolník může přijít s novým nápadem či představou své pomoci.

  • Přímá práce s klienty – vyplnění volného času klientů, aktivizace a udržení sociálních kontaktů, společné činnosti, komunikace s klienty, vedení aktivit v zařízení – např. hudební činnost, výtvarná, četba, psaní dopisů, pomoc při kulturních a společenských akcích, doprovody na procházky nebo pochůzky, na výlety či různé aktivity a akce, pomoc pracovníkům zařízení při programech (trénink paměti, rukodělné aktivity a jiné), doučování dětí, hlídání dětí během programu a aktivit pro rodiče, pomoc při přípravě a realizaci volnočasových aktivit pro předškolní a školní děti, pomoc při integraci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, doprovod klientů na setkání, kulturní akce, pomoc při táborových a relaxačních pobytech, při vycházkách a výletech, individuální činnost s dětmi – hraní a povídání, procházky, podněcování rozvoje dětí, pomoc při výchovných, vzdělávacích činnostech, při mimořádných akcích, vyplnění volného času klientů různými aktivitami – výtvarná činnost, čtení, hraní her, pohybové aktivity, hry, keramika apod., doprovody na výlety či pobyty, kulturní a společenské akce, canisterapie
  • Ostatní činnosti
  • Pomoc při přípravě a realizaci různých kulturních,  vzdělávacích akcí a jednorázových akcí – např.  bazárky,  Den bez bariér, Den Země, dětský den, Den rodin apod (distribuce propagačních materiálů, zajišťování zázemí u občerstvení, v šatně, u vstupného, doprovázení klientů apod.)
  • Drobné administrativní práce – tisk materiálů, kopírování, zpracování fotodokumentace, přepisy, výroba letáků a distribuce propagačních materiálů, pomoc při tvorbě webových stránek. Pomoc při zajištění provozu, drobné manuální činnosti související s provozem zařízení (péče o květiny, nástěnky, výzdoba zařízení, příprava pomůcek a materiálů, drobné práce na zahradě v průběhu roku apod.)

Program Dobrovolnictví na Vsetínsku získal akreditaci MV ČR.

Pokud Vás náš program zaujal a chcete se do programu zapojit či získat více informací, využijte, prosím jeden z následujících kontaktů:

Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, z. s.,  Tyršova 1271, Vsetín 755 01
Kontaktní osoba: Bc. Andrea Šmerdová

Tel: 730 155 363
E-mail: dobrovolnik@adorea.cz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení
...