facebook ico

Kdo jsme

Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, z. s. je nestátní neziskovou organizací, která vznikla 13. 6. 2003 s cílem realizovat dobrovolnické aktivity ve Vsetíně a okolí.

Posláním spolku  je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do dobrovolnických aktivit.

 

K naplnění tohoto účelu spolek zejména:

  • realizuje a akredituje vlastní dobrovolnické programy s cílem pomáhat tam, kde je to potřeba
  • zajišťuje dobrovolnou pomoc v organizacích, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností
  • vyhledává a připravuje dobrovolníky, systematicky s nimi pracuje, koordinuje a podporuje jejich činnost
  • provádí všechny administrativní úkony související s dobrovolnou službou
  • vede databázi dobrovolníků a přijímajících organizací
  • spolupracuje s orgány veřejné a státní správy, s masmédii
  • spolupracuje s regionálními partnery, neziskovými organizacemi a dalšími dobrovolnickými centry a programy
  • propaguje dobrovolnictví mezi širokou veřejností

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení
...