facebook ico

Chcete nás podpořit?

Pokud Vás činnost dobrovolnického centra zaujala a rozhodli jste se nám pomoci, můžete si vybrat z několika možností:

Finanční příspěvek

Finanční dary můžete posílat na běžný účet 194189728/0300 u ČSOB ve Vsetíně

Věcný nefinanční dar nebo bezplatné poskytnutí služby

Pomůcky a potřeby pro dobrovolníky (výtvarné potřeby, společenské hry), kancelářské potřeby, drobné občerstvení na dobrovolnické akce, tisk propagačních materiálů, pomoc při propagaci dobrovolnického centra, pomoc při pořádání akcí, poskytnutí odborných služeb apod.

 

Za Vaši podporu Vám děkujeme!

Odepisování darů z daňového základu

Obecné záležitosti

  • s dárcem sepisujeme smlouvu o poskytnutí daru,
  • ve smlouvě o poskytnutí daru se uvádí účel v souladu s činností Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.,
  • dar se uděluje na konkrétní účel – konkrétní plánovanou akci, na celoroční činnost a jiné aktivity; tento účel je specifikován ve smlouvě,
  • dar může mít peněžní nebo věcnou formu; ve druhém případě je ve smlouvě uvedena hodnota daru.

Fyzické osoby včetně zaměstnanců

Podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Právnické osoby

Podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů mohou právnické osoby od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

 

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení
...