facebook ico

Přijímací organizace

 

Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, z. s.

Jak můžete pomoci

Pomoc při jednorázových akcích (výstavy, prezentace, přednášky), tvorba a distribuce propagačních materiálů, organizační výpomoc apod.

AGARTA z.s.

Jak můžete pomoci

V rámci Terénních programů Agarta: pomáhá dobrovolník při práci s klienty v rámci terénu, komunikuje s klienty, aktivně kontaktuje potencionální klienty TP, pomáhá při přípravě osvětových materiálů, kontaktní práci s potencionálními klienty, pomáhá s drobnou administrativní činností. Nezastává však práci za terénního pracovníka. Pomoc při akcích – dobrovolník pomáhá se zajištěním akce, rozložení dalších úkolů. Aktivně se podílí na přinášení nových podnětů a nápadů do terénního programu. V rámci Kontaktního centra Klíč: komunikace s klienty, pomoc klientům při vyhledávání informací na internetu, podpůrná činnost během provozu např.: výdej potravin (instantní polévka, káva, čaj) a nádobí, čistých ručníků a jednorázových hygienických potřeb, pomoc při praní prádla, pomoc při akcích a programech organizace, drobná administrativní činnost. www.agarta.cz

Auxilium o.p.s.

Jak můžete pomoci

Vyplnění volného času klientů, pomoc při aktivitách klientů, při ozdravných pobytech a výletech, doprovod při procházkách. www.auxilium.cz

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

Jak můžete pomoci

Aktivity pro obyvatelky azylového domu a jejich děti dle zájmu a domluvy, hlídání dětí při aktivitách, práce ve skladu materiální pomoci. Doučování dětí v rodinách. www.azylovydum.cz

Centrum ÁČKO, p.o.

Jak můžete pomoci

Pomoc při pravidelných skupinových setkáních, pomoc při realizaci prázdninových programů, pomoc při práci s uživateli. www.centrum-acko.cz

Centrum pro rodinu Vsetín, z.s.

Jak můžete pomoci

Pomoc při aktivitách centra, pomoc při realizaci příměstských táborů. www.vsetin.dcpr.cz

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky

Jak můžete pomoci

Skupinové a individuální volnočasové aktivity s dětmi, pomoc při zajištění dohledu nad dětmi, pomocný doprovod při společných akcích mimo zařízení, pomoc se školní přípravou, pomoc při organizačním zajištění akcí. www.ddsmolina.cz

Dětský domov Liptál

Jak můžete pomoci

Pomoc při péči o děti – vyplnění volného času, pomoc s přípravou do školy, doprovod dětí mimo zařízení, pomoc při přípravě akcí pro děti. www.ddliptal.cz

Domov Jitka, o.p.s.

Jak můžete pomoci

Vyplnění volného času klientů – povídání, hraní her, procházky, tvoření, pomoc při denních aktivitách, doprovody na výlety a pobyty, zájmová činnost. www.domovjitka.cz

Dům sociálních služeb Návojná

Jak můžete pomoci

Nenáročné činnosti v oblasti aktivizace – komunikace s uživateli, předčítání, tvořivé činnosti, procházky po okolí. www.dssnavojna.cz

Elim Vsetín, o.p.s. 

 • Azylový dům Elim
 • Sociální rehabilitace Elim
 • Denní centrum Elim

Jak můžete pomoci

Komunikace s klienty, společnost pro klienty, podpora klientů v jejich soběstačnosti, pomoc při aktivizačních činnostech, doprovod osob zdravotně znevýhodněných, drobná manuální a kancelářská činnost, pomoc při přípravě a realizaci programů. www.elimvsetin.cz

Charita Nový Hrozenkov

Jak můžete pomoci

Komunikace s klienty, doprovod při procházkách, pomoc při aktivitách a akcích, drobné administrativní a manuální činnosti. www.nhrozenkov.charita.cz

Charita Vsetín 

 • Stacionář Magnolia Vsetín, Ratiboř
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko
 • CAMINO sociální rehabilitace 

Jak můžete pomoci

Práce se seniory a dospělými: komunikace s uživateli služeb – společnost pro uživatele, rozhovory na různá témata, předčítání apod., doprovod na vycházku, výlet, zájezd apod., pomoc pracovníkům organizace při přípravě a realizaci programů (náměty, příprava materiálů pro různé aktivity, dokončování výrobků, balení výrobků apod.), pomoc při zajištění provozu (pomoc při mytí nádobí, podávání nápojů, prostírání ke stolu, zalévání květin, přesazování květin apod.), pomoc na zahradě – péče o kytky, pracovní terapie s klienty, Přednášky z různých oborů – dobrovolník může vést besedu na určité téma dle svých zájmů, profesních vědomostí apod. Pomoc při pořádání kulturních a sbírkových charitativních akcí.

Pomoc při přípravě a realizaci aktivit pro širokou veřejnost (konkrétní úkoly při organizaci, podávání občerstvení, služba u vchodu apod.) Pomoc při propagaci činností organizace – distribuce materiálů, měsíčních programů, pozvánek aj.

Práce s dětmi: pomoc s domácí přípravou dětí či mládeže do školy, volnočasové aktivity, vedení při konkrétním programu. www.vsetin.caritas.cz

Kamarád Rožnov o.p.s.

Jak můžete pomoci

Pomocné a přípravné práce, asistence při přímé práci s klienty, pomoc v administrativě. www.kamaradroznov.cz

Letokruhy, o.p.s.

 • Denní stacionář pro seniory ve Valašské Polance

Jak můžete pomoci

Komunikace s klienty, společné trávení volného času, výroba pomůcek k tréninku paměti na PC, pomoc pracovníkům při aktivizačních programech, doprovod při procházkách s klienty, při dovážce obědů, drobná činnost při provozu zařízení: výzdoba zařízení, pomoc při akcích, pomoc při dovážce obědů. www.letokruhy-vs.cz

Líska, z.s.

Jak můžete pomoci

Organizační pomoc při akcích – při zajištění občerstvení, roznášení letáků, pomoc s webovými stránkami, facebook, příprava plakátů, letáků, drobná administrativa – kopírování, tisk, příprava pomůcek např. stříhání, lepení. www.liska-evvo.cz

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Jak můžete pomoci

Komunitní aktivity pro děti, seniory, celoživotní vzdělávání, drobná administrativní činnost, technické zpracování knih, pomoc při výuce PC. www.mvk.cz

Muzeum regionu Valašsko

Jak můžete pomoci

Organizace a pomoc při kulturních akcích, tvořivé volnočasové aktivity. www.muzeumvalassko.cz

Naděje, pobočka Vsetín

 • Sociálně terapeutická dílna Rokytnice
 • Denní stacionář Sychrov

Jak můžete pomoci

Komunikace s klienty, společné trávení volného času, doprovody na procházkách, výpomoc v přímé péči, pomoc pracovníkům při aktivizačních programech, výzdoba zařízení. Pomoc při pořádání kulturních a sbírkových charitativních akcí. www.nadeje.cz/vsetin

Oblastní spolek Českého Červeného kříže Vsetín

Jak můžete pomoci

Pomoc při organizačním zajištění akcí (soutěže, osvětové akce), pomoc při realizaci dětských příměstských táborů, činnosti související s chodem organizace. www.cervenykrizvsetin.eu

Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s.

Jak můžete pomoci

Pomoc při třídění potravina a drogerie, pomoc při úklidu skladovacích prostor, jednoduchá administrativní činnost, pomoc při svozu a rozvozu zboží, paběrkování – sběr ovoce, zeleniny na sadech, zahradách, polích apod., pomoc při organizaci potravinových sbírek www.pbzk.cz)

Rodinné centrum Valašské klobouky, z. s.

Jak můžete pomoci

Pomoc při sociální a pedagogické činnosti, pomoc s propagací akcí, pomoc při jednorázových akcích pro veřejnost, pomoc při organizování táborů. www.rc-kastanek.cz

Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z. s.

Jak můžete pomoci

Pomoc při aktivitách pro děti v době prázdnin, pomoc při pořádání různých akcí (bazárky, karneval, Den rodin), pomoc při provozu zařízení, hlídání dětí v době aktivit rodičů, pomoc při organizaci činností a programů www.slunicko-vsetin.cz

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

 • Domov pro seniory Jasenka – Vsetín
 • Domov se zvláštním režimem Pržno
 • Domov pro seniory Karolinka
 • Chráněné bydlení Vsetín

Jak můžete pomoci

Volnočasové aktivity s obyvateli – rozhovory, čtení, doprovody na procházkách apod., výpomoc při zájezdech obyvatel a společenských aktivitách pořádaných domovem, kroužky – výtvarné, hudební, keramické. www.sluzbyvsetin.cz

Vzdělávací a komunitní centrum Integra, o.p.s.

Jak můžete pomoci

Pomoc v sociálně terapeutické dílně. www.vkci.cz

Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm

Jak můžete pomoci

Pomoc při relaxační a zájmové činnosti postižených dětí, pomoc při organizaci aktivit pro děti a při doprovodech na vycházkách a výletech, pomoc při integraci znevýhodněných dětí formou komunikace, her, volnočasových aktivit, drobná administrativa. www.zsproznov.cz

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Turkmenská Vsetín

Jak můžete pomoci

Pomocný doprovod dětí při organizačně náročných činnostech (návštěva solné jeskyně, vycházky)pomoc při integraci znevýhodněných dětí formou komunikace s dětmi, při hrách, podpoře a motivaci dětí, pomoc při vedení volnočasových aktivit, při vyrábění a tvoření. www.zsms-turkmenska.cz

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení
...