facebook ico

Dobrovolníci v nemocnici

 

Cílovou skupinou programu jsou pacienti oddělení následné péče ve Vsetínské nemocnici, a. s. Dobrovolníci se svými aktivitami podílejí na zlepšování psychosociálních podmínek a kvality života hospitalizovaných pacientů, přispívají ke zlepšení celkové atmosféry nemocnice a ke zvyšování úrovně kvality poskytované péče. Od dubna 2014 nabízíme pacientům kromě individuálních návštěv také pravidelné skupinové aktivity pro zpestření jejich pobytu v nemocnici, např. výtvarné tvoření, cvičení paměti, hraní společenských her. Aktivit se pacienti účastní dle svého aktuálního zdravotního stavu, při jejich realizaci dobrovolníci spolupracují s personálem nemocnice. Na oddělení probíhá canisterapie – specifická podpůrná terapeutická činnost při které dobrovolníka provází speciálně vycvičený a ošetřený pes. Některé aktivity probíhají také přímo na pokojích pacientů (canisterapie, zpívání, předčítání, luštění křížovek, hraní společenských her). Mezi aktivity dobrovolníků patří také individuální docházka dobrovolníka za jedním pacientem (role společníka pro vyplnění volného času, rozhovor, čtení, doprovod na procházku).

Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení
...