facebook ico

Hledáte pomoc dobrovolníků?

 

Pokud máte zájem se s námi zapojit do dobrovolnických aktivit, prosíme o vyplnění následujícího dotazníku.

Název organizace (vyžadováno)

Organizační forma

Adresa organizace

Ulice:

Město:

PSČ:

Fax:

Telefon:

E-mail (vyžadováno):

Kontaktní údaje

Vedoucí organizace:

Koordinátor dobrovolníků:

K zastižení (kde?):

K zastižení (kdy?):

Charakteristika organizace

Charakter organizace (poslání, cíle, zaměření):

Oblasti dobrovolnické činnosti:

Podrobný popis činnosti dobrovolníků:

Počet míst pro dobrovolníky:

Doba činnosti


Od-do:

Jiná možnost:

Informace o podmínkách

Je nutné předem absolvovat výcvik/trénink dobrovolníků?

anone

Požadavky na dobrovolníky (věk, vzdělání, zvláštní dovednosti, trénink činností apod.):

Adresa pracoviště (pokud je odlišná od sídla organizace):

Výhody pro dobrovolníky (stravenky, cestovné, slevy aj.):


Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting ':' in /mnt/data/www/sites/adorea/adorea.cz/subdomains/www/html/wp-content/themes/kw-adorea/footer.php on line 35