facebook ico

O dobrovolnictví

Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Kdo je dobrovolník?

Podle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. je dobrovolníkem člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu.

Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let při dobrovolnické službě na území České republiky a fyzická osoba starší 18 let při dobrovolnické službě v zahraničí.

Co mi dobrovolnictví přinese?

Především dobrý pocit z toho, že svůj volný čas věnujeme něčemu, co má smysl.

 


Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting ':' in /mnt/data/www/sites/adorea/adorea.cz/subdomains/www/html/wp-content/themes/kw-adorea/footer.php on line 35