facebook ico

Chcete nás podpořit?

Pokud Vás činnost dobrovolnického centra zaujala a rozhodli jste se nám pomoci, můžete si vybrat z několika možností:

Finanční příspěvek

Váš dar nám pomůže získat nové dobrovolníky, o které je ze strany sociálních a zdravotnických zařízení velký zájem.

Finanční dary můžete posílat na běžný účet

o.s. Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín

č.ú.: 194189728/0300 u ČSOB ve Vsetíně

Za Vaši podporu Vám děkujeme!

Shrnutí o odepisování darů z daňového základu

Pro jednodušší orientaci v zákonech a vyhláškách jsme pro Vás připravili toto malé shrnutí týkající se odepisování darů z daňového základu:

Obecné záležitosti

  • S dárcem sepisujeme smlouvu o poskytnutí daru,
  • ve smlouvě o poskytnutí daru se uvádí účel v souladu s činností Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o.s.,
  • dar se uděluje na konkrétní účel – konkrétní plánovanou akci, na celoroční činnost a jiné aktivity; tento účel je specifikován ve smlouvě,
  • dar může mít peněžní nebo věcnou formu; ve druhém případě je ve smlouvě uvedena cena daru.

Právnická osoba – viz § 20 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:

  • právnická osoba musí být založena nebo zřízena za účelem podnikání,
  • minimální výše (úhrnu) darů: 2.000,- Kč,
  • maximální výše (úhrnu) darů: 2 % z daňového základu.

Fyzická osoba (živnostník, zaměstnanec) – viz § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:

  • minimální výše (úhrnu) darů: alespoň 2 % z daňového základu, minimálně však 1.000,- Kč (dary v nižší celkové hodnotě je možné poskytnout, ale není možné je odečíst),
  • maximální výše (úhrnu) darů: 10 % z daňového základu (dary ve vyšší celkové hodnotě je možné poskytnout, ale je možno odečíst nejvýše 10 % daňového základu) ,
  • doklad o převzetí daru zaměstnanec předá své mzdové účtárně; OSVČ dary uplatní při konečném daňovém zúčtování.
[download id=“23″]

 

Věcný dar nebo služba

Pomůcky pro dobrovolníky (výtvarné potřeby, společenské hry…), kancelářské potřeby, tisk propagačních materiálů, pomoc při propagaci, dobrovolnického centra, uspořádání akcí apod.

Zapojení do dobrovolnických aktivit

Chcete se stát dobrovolníkem?

Staňte se členem sdružení

Členství je podmíněno úhradou měsíčního příspěvku ve výši minimálně 50 Kč. Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

[download id=“24″]

Za Vaši podporu Vám děkujeme!

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Zlínský kraj Město Vsetín NADACE Synot Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení