facebook ico

Křesadlo 2008

Cena Křesadlo

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Ve čtvrtek 12. prosince 2008 proběhlo ve Vsetíně udílení cen Křesadlo. Cílem této ceny je poděkovat všem dobrovolníkům, zviditelnit neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou práci i respekt k těm, kteří ji vykonávají.
Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Myšlenka udělovaní ceny Křesadlo je duševním vlastnictvím Hestia, o.s.. Poprvé byla udělena v Praze v roce 2001 a v dalších letech se již udělovala ve více než 10 městech a krajích. Letos poprvé byla cena Křesadlo udělována i dobrovolníkům ze Vsetínska.
Jedinou podmínkou byla délka dobrovolnické služby alespoň 1 rok. Celkem přišlo 8 nominací, ze kterých hodnotitelská komise vybrala 5 dobrovolníků, kteří převzali cenu Křesadlo.

Držitelé ceny Křesadlo 2008

Karel Pleskač – pan Pleskač navštěvuje  již téměř 5 let uživatele Domova pro seniory na Ohradě. Doprovází na procházky se seniory, kteří jsou na invalidních vozících, aktivně se účastní aktivit pořádaných domovem jako jsou různé společenské a kulturní akce, pomáhá i v praktických činnostech – např. se stěhováním nábytku. Pak Pleskač působí jako dobrovolník i ve stacionáři Domov Jitka, o.p.s. a ve Vsetínské nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných.

Marie Špůrková – paní Špůrková pracuje jako dobrovolnice v Domově pro seniory v Podlesí. Paní Špůrková působí v tomto zařízení již pátým rokem. Vede zde Kavárničku pro dobrou náladu, kde se schází s uživateli domova 2x týdně a připravuje pro ně různé programy a činnosti. Svou činností paní Špůrková vytváří podnětné prostředí pro uživatele, kteří tak mají možnost smysluplně trávit volný čas. Paní Špůrková je podněcuje k aktivní činnosti a napomáhá tak zlepšit kvalitu jejich života. Dodává lidem optimismus a pozitivní energii. Pravidelně navštěvuje i ty klienty, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou účastnit programu v Kavárničce. Působí zde také jako kontaktní pracovník pro nové dobrovolníky a pomáhá při jejich začleňování.

Jiří Vaculín – pan Vaculín je dobrovolníkem od roku 2002, v denním stacionáři v Rokytnici učil uživatele pracovat se dřevem. Vyráběli různé drobné dárky, učil je dělat drobnou údržbu zařízení a vybavení stacionáře. V době, kdy nemohl do stacionáře dojíždět z důvodu nemoci, zůstal i nadále dobrovolníkem a pomáhal podle svých možností z domova. Nyní opět dojíždí do stacionáře a ochotně pomáhá s údržbou a výrobou drobných předmětů. Na rozdíl od některých seniorů si nestěžuje na své nemoci a pro každého má úsměv.

Zdeněk Ježo – pan Ježo je dobrovolníkem od samého začátku existence zařízení Domov Jitka, o.p.s., od roku 2000. Pan Ježo je vítaným dobrovolníkem, který přichází vždy s dobrou náladou a úsměvem. Jeho zálibou je hudba a tak svůj koníček využívá i ve prospěch klientů, kterým hraje na kytaru a zpívá si s nimi. Je ochotný pomoci, když je třeba. Pan Ježo pomáhal při různých výletech a pobytech, které pro své uživatele stacionář zorganizoval, při hudebních vystoupeních stacionáře. V loňském roce se pan Ježo zapojil také do aktivit v Domově pro seniory v Podlesí.

Věra Hrabovská – paní Hrabovská dochází jako dobrovolník do o.s. Naděje v Rokytnici, pravidelně 1x týdně již od roku 2004. S uživateli zařízení cvičí jógu. Tato cvičení má pečlivě připravená a metodicky zpracovaná pro skupinu uživatelů s mentálním postižením a pro tělesně postižené uživatele. Při práci využívá svých pedagogických zkušeností, má velmi taktní a citlivý přístup. Její aktivita má pro toto zařízení velký přínos.

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Ministerstvo zdravotnictví České republiky Zlínský kraj Město Vsetín Ministerstvo vnitra České republiky Vsetín info.cz – informační web pro Vsetín a okolí
Přepnout na původní zobrazení
...